Program Liturgic / Liturgical Schedule

Săptămâna Mare / Holy Week

Luni – Miercuri / Monday – Wednesday (22nd – 24th of April 2019):

•8:00 – Ceasurile I, III și VI / First, Third and Sixth Hour

•15:00 – Ceasul IX și Vecernia / Ninth Hour and Vesper •19:00 – Denie/ Great Compline

Joi / Thursday (April 25th, 2019):

•9:30 – Ceasurile I, III, VI, IX și Obednița / First, Third, Sixth, Ninth Hour •10:30- Vecernia cu Liturghia Sfântului Vasile cel Mare/Vespers with the Divine Liturgy of St. Basil the Great

19:00 – Denia celor 12 Evanghelii/ Great Compline of the 12 Gospels

Vineri/ Friday (April 26th, 2019 ):

•9:00 Rânduiala Ceasurilor Împărătești / Royal Hours Ordinance

•15:00 Vecernia (Scoaterea Sfântului Epitaf) / The reveal of the Saint Epitaph

19:00 Denia Prohodului / Lamentations

Sâmbătă / Saturday (April 27th, 2019 ):

•9:30 Ceasurile I, III, VI, IX și Obednița / First, Third, Sixth, Ninth Hour

•10:30 Vecernia unită cu Liturghia Sfântului Vasile cel Mare / Vespers with the Divine Liturgy of St. Basil the Great

23:00 Canonul Sâmbetei celei Mari / The Great Canon of Saturday

Duminică/ Sunday (April 28th, 2019 ):

12:00 Miezul nopții/ Midnight

-Utrenia Învierii / Resurrection Matins

-Rânduiala Ceasurilor Sfintelor Paști/ The Pascal Hours

-Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie/ Holy and Divine Liturgy

13:00 Vecernia ( A doua Inviere) / Vespers ( The Second Resurrection)