Hramul Mãnăstirii Ortodoxe Române ”Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Efrem cel Nou”

Episcopia Ortodoxã Românã a Canadei

– Mono, Canada – 

În ziua de 5 mai, Biserica Ortodoxã cinstește pe Sf. Efrem cel Nou –mare mucenic, tămăduitor, grabnic ajutător întru toate nevoile și mare făcător de minuni, ale cărui sfinte moaște se află la Mănăstirea Nea Makri din Grecia.

La Mănăstirea Ortodoxã ”Înălțarea Sfintei Cruci” din Mono (Ontario, Canada) din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei, această zi este un prilej de bucurie duhovnicească, întrucât se sărbătorește al doilea hram al mănăstirii, închinat Sf. Efrem cel Nou.

Vineri 4 mai 2018, s-a sãvârșit Vecernia Mare cu Litie unde pelerinii au avut binecuvântarea de a se închina la o părticică din Sf. Moaște ale Sf. Efrem cel Nou și apoi la sosirea PS Ioan Casian la moaștele Sf. Constantin Brâncoveanu, Sf. Ierarh Grigorie Dascălul, Sf. Irodion de la Mănăstirea Lainici  și la veșmântul Sf. Dimitrie cel Nou.

Sâmbătă 5 mai 2018, Sf. Liturghie a fost oficiată de PS Ioan Casian, Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei, înconjurat de un sobor de preoți: 

● Ieromonahul Paisie Buhnilă (Egumenul Mănăstirii Înălțarea Sfintei Cruci)
● Arhimandritul Nicolas Giroux
● P.C. Pr. George Săndulescu 
● P.C. Pr. Lucian Pușcariu
● P.C. Pr. Petruță Busuioc
● P.C. Pr. Giulian Vasile Aileni
● P.C. Pr. Ion Ceaușu 
● P.C. Pr. Cristian Anghel
● P.C. Pr. Iulian Stoica
● Diacon Emanuel Ionuț Țencaliuc

 

Între pelerini s-au numãrat și reprezentanți ai Consulatului Român din Toronto – dl. Bogdan Chițu cu familia. 

PS Ioan Casian a amintit în cuvântul de învățătură viața mucenicească a Sfântului Efrem cel Nou, minunile săvârșite și ajutorul grabnic pe care îl oferă credincioșilor. Totodată, Preasfinția sa a vorbit și despre Sfinții ale căror moaște au fost aduse anul acesta din România – Sf. Constantin Brâncoveanu, Sf. Ierarh Grigorie Dascălul precum și veșmântul Sf. Dimitrie cel Nou de la București dãruite de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și Sf. Irodion de la Mănăstirea Lainici dãruite de IPS Mitropolit Irineu al Olteniei ca o binecuvântare și mângâiere pentru credincioșii românii aflați în Canada. În continuare PS Ioan Casian a dat citire certificatelor de autenticitate. 

De asemenea ierarhul a prezentat planurile de viitor în ce privește mãnãstirea pelerinilor prezenți și a multumit tuturor pentru dragostea și devotamentul cu care sprijinã acest așezământ. 

În încheiere, PS Ioan Casian a îndemnat la mai multă râvnă, evlavie, rugăciune și dragoste pentru aproapele, pentru ca astfel cât mai mulți sã poatã primi  bucuria duhovnicească, ajutorul și mântuirea de la Dumnezeu, prin sfinții Săi.

Tot cu aceastã ocazie, Părintele Ieromonah Paisie Buhnilă, slujitorul acestui asezãmânt din anul 2016, a fost numit egumen al Mănăstirii ”Înălțarea Sfintei Cruci”,primind o cruce pectoralã ca semn a acestei slujiri.

Răspunsurile la strană au fost date de un grup de psalți din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei. 

Sfânta Liturghie a fost urmată de o agapă, pregătită cu multă dragoste și strădanie de câțiva credincioși devotați acestui sfânt locaș.